پیامک از خط ثابت

به واسطه این سرویس، مشترکین تلفن ثابت می‌توانند با شماره‌ تلفن ثابت خود و از طریق این پنل ، به ارسال و دریافت پیامک بپردازند و بدین ترتیب به جای پیش شماره های مجازی ۱۰۰۰، ۲۰۰۰ و ۳۰۰۰، شماره ثابت تلفن کسب و کار خود را به همراه پیش شماره ۰۲۱ به عنوان شماره فرستنده، به کار ببرند.
به عنوان مثال به جای شماره ۱۰۰۰۲۴۵۲۱۲۱۲ میتوانید از شماره ۰۲۱۲۴۵۲۱۲۱۲ پیامک های خود را ارسال و پیامک مخاطبین را دریافت نمایید .
متقاضیان سرویس می توانند پس از تکمیل فرم ثبت نام و خرید پنل کاربری یا نمایندگی اقدام به سفارش خط ثابت خود نمایند ، مدارک مورد نیاز جهت سفارش خط :
۱- کپی کارت ملی
۲- اصل و کپی آخرین قبض تلفن ثابت به نام مالک پنل

جهت مشاهده تعرفه خطوط به بخش تعرفه خطوط اختصاصی مراجعه فرمایید